Konya Haber

http://www.konyahaber.com.tr/index.pl?author_id=94
E-Posta: mehmetalitekin34@hotmail.com
Pazar, 28 Şubat 2010 - (08:11)

Tarım Üniversitesi Heyecanlandırdı

Konya dendiği zaman, tarım akla gelir ve Konya, Türkiye’nin buğday ambarı olarak bilinir. Konya’nın sulu tarım yapılan bölgesi olarak da, Çumra öne çıkmaktadır. Çumra, toprak ve arazi yapısı ile, her türlü sebze ve tahıl üretimine müsaittir. Yani, Çumra’da toprağın her çeşidi vardır; Türkiye’nin, en mümbit toprağına sahiptir Çumra. Çünkü Çumra bölgesi, neolitik dönemde, bir iç deniz durumundadır. Suların çekilmesiyle, etraftaki dağların toprakları, alüvyonlar hâlinde, Çumra ovasına yayılmış, bugünkü mümbit tarım arazilerini oluşturmuştur. Çumra toprağına kan damla can biter, içersinde yumurta kadar taş bulunmaz.

Şunu iddia ediyoruz ki; tarım konusunda akademik ve teorik bilgiyle, pratiğin ve uygulamanın buluşacağı en uygun bölge, Çumra’dır. Yani Çumra toprakları, tohum üretimi için, tarım denemeleri için, biçilmiş kaftandır. KOP projesinin de kalbi ve merkezi, Çumra ovasıdır.

Bu gerçeği en iyi bilen Sayın Recep Konuk, Tarım Bakanımız Sayın Mehdi Eker’e isabetli bir proje sunmuş, Çumra’da bir Tarım Üniversitesinin kurulmasını önermiştir. Fiziki altyapısını Konya Şeker AŞ’nin üstleneceği bir Tarım Üniversitesi, Çumra’ya ve Konya’ya yapılacak en isabetli yatırımdır.

Bugüne kadar daha mütevazı düşünüyorduk, Çumra’ya bir Ziraat Fakültesi istiyorduk. Recep Konuk, daha uzun vadeli düşünüp; bir Tarım Üniversitesi projesini, ortaya koymuştur. Gerçekten bu proje, bizleri heyecanlandırmıştır. Projeye, Sayın Mehdi Eker de olumlu yaklaşmış, hükümete ileteceğini belirtmiştir.

Tarım Üniversitesi demek, akademik bilgiyle, çiftçinin tecrübesinin birleşmesi demektir. Bilimsel araştırmalarla, uygulamanın buluşması demektir. Türkiye’de Ziraat Fakülteleri vardır ve ziraat mühendisleri yetiştirmektedir. Tarım Üniversitesi, alanı daha geniş bir projedir. Üniversitenin Ziraat ve Makine mühendislikleri yanında, Genetik mühendisliği vb. bölümleri de olacak, tarıma dayalı sanayiye, teknik eleman ve araştırmacı yetiştirecek, bu elemanlar Konya Şekerin bünyesinde, ARGE çalışmaları yapacaktır.

Evet, Tarım Üniversitesinin kurulmasıyla Çumra, tohumculuğun merkezi olacaktır. Tarımda kullanılacak her türlü modern aletler, Çumra’da yapılacaktır. Üretilen bu makineler ve aletler, Çumra çiftçisi tarafından, denenecektir. Çiftçinin ufku genişleyecek, yeni bitkiler keşfedecektir.

Çumra Şeker, arı yemi ve hayvan yeminin yeni çeşitlerini üreterek, pancar küspesini en verimli şekilde değerlendirerek, hayvancılık sektörüne büyük bir destek yapmaktadır. İşte Tarım Üniversitesinde yapılacak akademik çalışmalar neticesinde; yem çeşitleri, daha da gelişecek, yeni tohum çeşitleri üretilecek, bundan Türkiye çiftçisi kazanacaktır.

Recep Konuk’un, Tarım Üniversitesi projesi bir ihtiyaçtır. Ve Türkiye’de bir ilk olacaktır. Bunun için de, en münasip bölge Çumra’dır. Şeker sanayiiyle, tecrübeli çiftçisiyle, verimli topraklarıyla Çumra, Tarım Üniversitesine hazırdır. Çünkü Çumra’da en modern tarım uygulamaları yapılmakta, sebze ve meyvenin her çeşidi üretilebilmektedir. Çumra insanı, tarım konusunda rüştünü ispatlamıştır. Göksu’nun ovaya akıtılmasıyla, Çumra’da tarım daha da gelişecek, yeni çeşitler ekilecek, bunun için Tarım Üniversitesinden yardım alınacaktır.

Yetkililerin bu projeyi ciddiye almalarını, bir an önce hayata geçirmelerini, gerekli izinlerin verilmesini, bir an önce fiziki altyapısının hazırlanmasını bekliyoruz. Bu projesinden dolayı,Sayın Recep Konuk’u kutluyoruz