Konya Haber

http://www.konyahaber.com.tr/index.pl?author_id=91
E-Posta: mehmetalitekin34@hotmail.com
Cuma, 12 Şubat 2010 - (12:00)

Hüsnü Tuna’nın Kitabı

Geçen gün Konya milletvekilimiz Hüsnü Tuna’nın, “Yargı Emir ve Görüşlerinize Hazırdır” başlıklı kitabı elime geçti. Yüz seksen sayfalık kitab bir çırpıda okudum, farkında olduğum bazı gerçeklerin nedenlerini, niçinlerini ve arka planlarını da, öğrenmiş oldum.

Yıllarca Hukukçular Derneği Başkanlığında bulunan, Başbakanlık İnsan Hakları Danışma Kurulunda üye olan, Türkiye’de yankı yapan siyasi davalarda avukatlık yapan, uluslar arası mahkemelere ( Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine) taşınan siyasi ve başörtü davalarına müdahil ve mağdur vekili olarak bizzat katılan Hüsnü Tuna; son yıllarda yargının siyasallaştığını, adli ve idari üst yargının, aldığı ideolojik kararları, tüm çıplaklığıyla ortaya koymuş; ideolojik kararların arkasındaki gizli güçleri ve yönlendiricileri deşifre etmiş, bizzat gözlemlerine dayanarak, örneklerle ve kamuoyunun bilmediği ayrıntılarıyla anlatmıştır.

Kitapta ortaya konan tez: Üst yargı kurumları (Danıştay, Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi) siyasallaşmıştır, aldığı kararların bir kısmı ideolojiktir, zaman zaman belli güçler tarafından yönlendirilmektedir. Neticede, üst yargı kurumları, baştan aşağı tüm yargıyı baskı altında tutmakta, siyasi davalara ve siyasi içerikli cinayet davalarına, başörtüsü gibi insan haklarını ilgilendiren davalara müdahale etmekte, AİHM’i bile etkilemektedir. Zaman zaman, kendisini yasamanın yerine koymakta, diğer anayasal kurumların yetkilerine tecavüz etmektedir.

28 Şubat 1997 tarihinden itibaren yoğunlaşan, Adli ve İdari Yargının ideolojik kararları, bugün de devam etmektedir. Bağımsız ve tarafsız olması gereken üst düzey saygın hukukçularımız, maalesef bazı kurumların ve güçlerin etkisi altına ve yönlendirmesine girmiş, brifinglere katılmış, mahkemeler sürgünler yaşamış, evrensel hukuk kurallarına ve vicdanlarının sesine göre değil, birilerinin istediğine göre karar vermiş, vicdanının sesini dinleyen Ferhat Sarıkaya gibi, bazı hukukçularımız meslekten ihraç edilmiş, adalete düşen kara lekelerle, bugünlere gelinmiştir. Bugünkü Ergenekon davalarını da, etkilemeye ve yönlendirmeye çalışan çevreler, Milletvekilimiz Hüsnü Tuna’nın kitabıyla, daha bir tanınır olmuştur.

Tuna’nın da ifade ettiği gibi, kitabın amacı, tüm yargıyı tartışma konusu yapmak değil, yargıda yapılan yanlışları kamuoyuyla paylaşmak, yeni yanlışların yapılmasını önlemektir. Ergenekon davası örneğinde olduğu gibi, yargımızda iyi gelişmeler de vardır, adaletin tecellisi için çalışan özverili hâkimlerimiz çoğunluktadır.

“Yargı Emir ve Görüşlerinize Hazırdır” isimli kitap, akıcı bir üslupla yazılmış, içerisine belgeler konmuş, davalarda yapılan yanlışlar ve dıştan müdahaleler örneklerle ve kanıtlarla anlatılmıştır. 28 Şubat sürecinde yaşananlar, Refah Partisi'inin kapatılma davasının arka planları, Leyla Şahin davası gibi AİHM’e taşınan başörtü davalarına Türkiye’den yapılan müdahaleler ve yönlendirmeler; bizzat avukat olarak içinde bulunan Hüsnü Tuna tarafından tespit edilmiş ve ortaya konmuştur. Hüsnü Tuna, adata bize, yakın siyasi ve yargı tarihimizin arka planını, buradaki gizli hesapları, yargıdaki ideolojik yapılanmaları, bazı üst düzey yargıçlarımızın hukuku alet ederek aldığı yanlı ve ideolojik kararları anlatarak, bilinçlenmemizi sağlamıştır.

Kitapta anlatılanları görünce, insan tuzun koktuğunu hissediyor. Bir devleti ayakta tutan hukuktur, adalettir. Hukukun ve adaletin yerlerde süründüğü, hukukun hukuksuzluklara alet edildiği, yargıçların yönlendirildiği ve sindirildiği, halkın canından, malından ve değerlerinden endişe ettiği bir ülkede, demokrasiden, insan haklarından söz edilebilir mi? Anladığımız kadarıyla, “Egemenlik kayıtsız şatsız milletin değil, egemenliği yargı gasp etmiştir. İşte bugün Ergenekon davasında, yargı yeniden sınav veriyor. Bütün darbe ve suikast teşebbüslerini açığa çıkarmaya çalışan Ergenekon soruşturması; yargı kurumumuz için, bir yüz akı olacak, henüz tuzun kokmadığını ortaya koyacaktır.

Adli yargıda (Danıştay’da) ideolojik yaklaşımlar ve yanlı kararlar daha bir yoğun yaşanmaktadır. Son günlerde üniversite giriş sınavlarında uygulanacak katsayıyla ilgili YÖK’ün aldığı kararı, yetkisini aşarak iki kez iptal eden Danıştay’ın sekizinci dairesi, yeni bir ideolojik karara imza atmış, ideolojik yaklaşımını devam ettirmiştir.

Evet kitapta, Sivas ve Başbağlar davalarının ayrıntılarını, 28 Şubat Milli Güvenlik Bildirisinin ve 28 Şubat sürecinin perde arkasını, Abdullah Gül’ün Cumhurbaşkanı seçiminde, 27 Nisan e-bildirisini, 367 toplantı yeter saysı tartışmalarıyla yapılan müdahale ve engellemeleri, başörtüsünden dolayı üniversiteden atılan öğrencileri, AİHM’e taşınan davalarında oynanan oyunları, basının psikolojik yönlendirmelerini, idari mahkemelerin ideolojik kararlarının içyüzlerini ve bu davaların arkasındaki yönlendirici güçlerin kimliklerini; hülasa, 1990 sonrası Türk yargısının politik suistimallerini bulacaksınız. Hüsnü Tuna’nıın bu dopdolu ve yakın tarihimize ışık tutan kitabını okumanızı tavsiye ederim. Demokratik açılımı konuştuğumuz bu günlerde, bu tür kitaplar okunmalı, demokrasiye, adalete ne denli ihtiyacımızın olduğu anlaşılmalı ve anlatılmalıdır.

Milletvekilimiz Sayın Hüsnü Tuna’yı tebrik eder, bu konuda yeni çalışmalar bekleriz.