Konya Haber

http://www.konyahaber.com.tr/index.pl?author_id=86
E-Posta: mehmetalitekin34@hotmail.com
Salı, 26 Ocak 2010 - (13:20)

Ahmet sorgun’la Konya’nın Yeni Dönemi

2009 Yılında yapılan AKP İl Başkanlığı ve İl Yönetimi seçiminden sonra, AKP Genel Merkeziyle Konya teşkilatı arasında, bir kopukluk oluşmuştu. Çünkü, il başkanlığı seçimini, Genel Merkezin istemediği, Mustafa Çevik kazanmıştı. Tabii ki dışarıdan bakan bir vatandaş olarak, Mustafa Çevik’in istenmemesinin sebebini, bilemiyoruz. Parti içindeki dengeler, fikir ayrılıkları, gizli hesaplar ve kitaplar, bir vatandaş olarak bizi, çok da ilgilendirmez. Bizim derdimiz, Hükümetin imkânlarının kullanılarak, Konya’ya hizmet getirilmesi, Konya’nın önünün açılmasıdır. O yüzden, hükümet partisi AKP İl Bakanlığını önemsiyoruz, Başkanın kimliği hakkında, bilgi sahibi olmak istiyoruz.

Şu gerçek ki, günümüzde bütün partilerde tek belirleyici güç, genel merkezdir. İl Başkanlarının ve milletvekillerinin seçiminde, her partinin Genel Merkezi ve Genel Başkanı, her zaman söz sahibi olmuştur. Özellikle kökleşmemiş ve tarihi eski olmayan partilerde, parti disiplininin sağlanması ve farklı zihniyetlerin partiye sızmaması için, Genel Merkez müdahalesi gerekli görülmektedir. Çünkü Genel Merkezin hâkim ve belirleyici olmadığı bir parti, sağlıklı çalışamaz, dağılmaya ve karıştırılmaya mahkûm olur.

Nitekim, Cumhuriyetin ilk yıllarında kurulan veya kurdurulan Serbest Fırka da, İl ve İlçe teşkilatlarına hükmedemediği için,, kendi kendini kapatmak zorunda kalmıştır. Küçük bir bilgi verecek olursak; Serbest Fırka, Atatürk’ün izin ve direktifiyle kurulmuştur. Plana göre, Serbest Fırka çok partili sisteme (demokrasiye) geçmek için kurulacak; Halk Fırkası’na muhalefet yapacak, ancak rejime zarar verecek, eylem ve fikirleri taşımayacak. Ancak umulan olmadı; il ve ilçe teşkilatlarının kurucuları ve üyeleri, Serbest Fırka’nın kuruluş felsefesine aykırı insanlar olmuş, partinin elden çıkacağı korkusunu taşıyan Genel Merkez, kendi kendini feshetmek durumunda kalmıştır.

Evet, partiler sağlam, sağlıklı ve güçlü olarak ayakta kalmak için, il ve ilçe teşkilatlarına hâkim olmak zorundadır. İl ve ilçe teşkilatları da, Genel Merkezle paralel hareket etmek durumundadır. Hükümetten hizmet akışının sağlanması için, teşkilatlarla Genel Merkez arasında bilgi akışının, güven ve itimadın olması gerekir. Milletvekillerinden, il ve ilçe başkanlarından, delegelerine varıncaya kadar, herkes partisinin tüzüğüne ve kuruluş felsefesine bağlı olmak mecburiyetindedir. Aksi hâlde, çok sesli ve çok başlı bir parti ayakta kalamaz, dağılır. Hele bir hükümet partisi, daha disiplinli ve bütünlüklü olmalıdır.

Uzun zamandır, AKP’nin Konya teşkilatında ve ilçelerinde bir dağınıklık, bir parçalılık hissediliyordu. Ahmet Sorgun’un il başkanlığına getirilmesiyle, umarız bu ikili ve parçalı görüntü, Genel Merkezle kopukluk sona erer, Konya’nın sorunlarına daha bir aşkla sahip çıkılır.

Ahmet Sorgun Ağabeyimizi, öğrencilik yıllarından beri tanırım. Aynı sınıflarda okumasak da, aynı okulda okuduk, aynı pansiyonda birlikte kaldık, şahsi dostluğumuz oldu.

Bildiğim Ahmet Ağabey, tevazuuyla öne çıkan, Hadim bölgemizin sert iklimini özünde taşıyan, haksızlığı sevmeyen, adil ve merhamet dolu bir insandır. İş ve meslek hayatındaki başarıları da zaten herkesin malumudur. Belediye avukatlığından başlayan, Konya Belediyesinin değişik kademelerinde göreve devam eden, son olarak KOSKİ Müdürlüğünde bulunan Ahmet Sorgun; AKP Konya İl Başkanlığı için, isabetli bir seçim olmuştur. Kendisi de bir beyanatında “omurgalı ve kucaklayıcı” bir başkan olacağını, ifade etmektedir.

Gerçekten Ahmet Sorgun, bugüne kadar aldığı her görevi layıkıyla yapmış, kimseye yaranmak için bir çabaya girmemiş, bulunduğu görevlerde hep Allah rızasını öne almış, adı şaibelere ve suiistimallere karışmamış tertemiz bir bürokrattır. Umarım, Konya’da Ak Partiye ak günler yaşatacaktır. Konya’nın önündeki KOP, Ankara hızlı tren hattı ve duble yollar gibi, büyük projelerin hızlandırılması için çabaya girmesini, Genel Merkezle iyi ilişkiler kurmasını, Tayyip Erdoğan’la ta askerlik yılarına dayanan arkadaşlık ilişkisini, Konya’ya hizmete dönüştürmesini bekleriz.

Konya, potansiyeli yüksek bir şehirdir. Son yıllarda, tarımda ve sanayide atılımları olan bir şehir için, hükümet partisinin il başkanlığı önemlidir. İl Başkanının kalitesi, vizyonu, kişilik yapısı, iş yapıcılığı ve toplayıcılığı; teşkilatları birleştirecek, Konya’nın daha çok hizmet almasını, sağlayacaktır.

Ahmet Sorgun Ağabeyimizi kutluyorum, yeni ve zor görevinde başarılar diliyorum, Konya İl Başkanlığı görevinin kendisi ve Konya’mız için hayırlara vesile olmasını diliyorum.