Konya Haber

http://www.konyahaber.com.tr/index.pl?author_id=2160
E-Posta: mehmetalitekin34@hotmail.com
Pazartesi, 08 Haziran 2020 - (14:03)

Azim Hatadan Dönelim

Diyanet İşleri başkanımız Sayın Ali Erbaş'ın okuduğu hutbede, zina ve eş cinsellikle ilgili bölümlere, belli bir kesim karşı çıkarak; hocamız şahsında, İslam dinine olan kinlerini kusanlara karşı, bir yazı yazmıştım.

Bu yazımı okuyan bir arkadaşımın uyarısıyla, yeni bir yazı kaleme almak vacib oldu.

'Galat-ı Meşhur, Lügat-i Fasihten evladır.' diye bir deyim vardır.

Lûtîlik tabiri, tam da buna uymaktadır.

Maalesef bir Peygamberin adı, hiç alakası olmamasına rağmen; erkek erkeğe cinsel ilişki tabiri olarak kullanılmaktadır. Bu hataya, Sayın Diyanet İşeri Başkanımız Ali Erbaş da düşmüş. Söz konusu hutbenin ilgili bölümünde:

"Ey insanlar! İslam zinayı en büyük haramlardan kabul ediyor. Lûtîliği, Eşcinselliği lanetliyor. Nedir bunun hikmeti. Hastalıkları beraberinde getirmesi ve nesli çürütmesidir, bunun hikmeti. Yılda yüz binlerce insan gayri meşru ve nikahsız hayatın İslamî literatürdeki ismi zina olan bu büyük haramın sebep olduğu Hiv virüsüne maruz kalıyor. Geliniz bu tür kötülüklerden insanları korumak için birlikte mücadele edelim."

Bu paragrafta "... ... Lûtîliği, Eşcinselliği lanetliyor." cümlesinde Lût Aleyhisselam gibi bir peygamber, kötü bir fiil ile tesmiye ediliyor. Bu azim yanlıştan bir an evvel dönülmesi için, hassasiyet gösterip, gayret göstermeliyiz. Hatta buradan Sayın Diyanet İşleri Başkanımızdan bir istirhamım olacak. Bir basın toplantısı düzenleyerek hatasını dile getirip, özür dileme erdemliliğini göstermesini bekliyorum.

Eşcinsellik - İbnelik (Erkek Erkeğe Cinsi Münasebet) lânetlenmiştir

Lût (A.S), Kur'an'da adı geçen peygamberdendir. Bu günkü Filistin toprakları üzerinde bulunan Ölüdeniz çevresinde bulunan Sodom, Gomore (Gomorre = Gomerrhe), Adma, Tseboim ve Bela halkına gönderilen bin peygamberdir.

Kur'an ayetleri ve Tevrat'a göre, Sodom halkında her türlü ahlaksızlık ve özellikle de erkek erkeğe cinsel ilişki yaygın bir hâl almıştı. Lût (A.S) halkını bu sapıklığı terk etmesi için yıllarca uğraştı. Fakat vazgeçirmeye muvaffak olamadı. Bundan dolayı çok üzülüyordu. Yüce Rabbimiz Lut kavmini, bu azgınlıktan vazgeçmedikleri için toplu olarak, helâk etti (öldürdü).

Kur'an-ı Kerim'de Hûd Suresi 77 ve devamındaki ayetlerde, Lût (A. S) ve kavmi ile ilgili şöyle anlatıyor:

"Elçilerimiz (yakışıklı birer delikanlı suretinde) Lût'a geldikleri zaman; (halkının sapıklarının onlara musallat olmasından korktuğu için) kaygılandı, göğsünü bir sıkıntı kapladı ve 'Bu gün zorlu bir gün olacak.' dedi."

Lût'un evine güzel delikanlıların geldiğini haber alan sapıklardan bir kesim; Lût (A.S)'un evinin kapısına dayandılar.

"Lut, “Ey kavmim!” dedi, “İşte kızlarım; onlarla evlenip meşru ve doğal yollarla arzularınızı tatmin etmeniz, sizin için erkeklere yönelmekten çok daha temizdir. Öyleyse, Allah’tan korkun da misafirlerime tacizde bulunarak, beni rezil etmeyin! İçinizde aklı başında bir adam yok mu sizin?"

"Buna karşılık onlar, 'Sen de gayet iyi bilirsin ki, bizim senin kızlarında gözümüz yok. Çünkü kadınlarla ilgilenmiyoruz biz. Sen aslında bizim ne istediğimizi pekâlâ bilirsin!' dediler."

"Dedi ki 'Ah keşke size yetecek (sizi engelleyecek) gücüm olsaydı. Yahut bir kaleye sığınabilseydim."

Lût Aleyhisselam'ın çok üzüldüğünü ve çaresizliğini gören misafirleri, gerçek kimliklerini ve Allah tarafından bu toplumu helâk etmek için görevlendirildiklerini anlattılar.

81. ayet ve devamı şöyle anlatıyor:

"(Elçiler) Dediler ki: 'Ey Lût biz Rabbin elçileriyiz. Onlar sana kesin olarak dokunamazlar. Gecenin bir parçasında ailenle birlikte yürü (yola çık). Sakın hiç biriniz dönüp, arkasına bakmasın, fakat karın hariç. Çünkü onlara isabet edecek olan, ona da isabet edecek. Onlara vaad olunan (azab) sabah vaktidir. Sabah da yakın değil mi?"

"Böylece emrimiz geldiği zaman, altını üstüne çevirdik ve üzerlerine balçıktan pişirilmiş, istif edilmiş taşlar yağdırdık."

Böylece Sodom halkı, topyekün helâk edildi.