Konya Haber

http://www.konyahaber.com.tr/index.pl?author_id=2104
E-Posta: mehmetalitekin34@hotmail.com
Çarşamba, 18 Mart 2020 - (19:30)

Ufukta Umut Işığı Doğuyor

Düşman ordularının tamamı gelmişler. Yılan gibi ülkenin her tarafından çepeçevre sarmışlar.

Muhasara altındaki ülkenin münafıklarının korkudan gözleri kaymış, yürekleri ağızlarına gelmiş.

Gerçekten iman sahibi olanlar da sarsıldıkça sarsılmışlar.

Münafık tipler, sarsılmaz imana sahip müminlere, “Hani Allah size yardım edecekti, hani nerede, Allah sizi kandırıyor” diye bağırmışlar.

Kendilerini tanıyanlara yönelik olarak kazanılamayacak bu harbe girmemelerini söyleyerek ülkesini savunmak isteyenleri teslim olmaya çağırıyorlardı.

Sağlam Müslümanlara, “Bütün kâfirler birleşti, size karşı harp etmek için anlaştı ve çevreniz tamamen sarıldı” diye bağırdıklarında, o sağlam Müslümanlar sevinerek, “İşte Allah’ın bize vaat ettiği budur. Allah ve Resulü doğru söyler” dediler ve düşmanın çokluğu, onların imanını, Allah’a ve Resulüne olan teslimiyetlerini artırdı.

Bu bahsettiğim savaş olmuştur ve Müslümanlar başarmıştır.

Çanakkale’de, Mehmet Akif Ersoy merhumun:

“Eski dünya, yeni dünya, bütün akvâm-ı beşer,

Kaynıyor kum gibi, tufan gibi, mahşer mahşer.

Yedi iklimi cihanın duruyor karşında,

Ostralya’yla beraber bakıyorsun: Kanada!

Çehreler başka, lisanlar, deriler rengârenk;

Sade bir hâdise var ortada: Vahşetler denk.

Kimi Hindu, kimi yamyam, kimi bilmem ne belâ...

Hani, tâ’ûna da züldür bu rezil istilâ!

Ah o yirminci asır yok mu, o mahlûk-i asil,

Ne kadar gözdesi mevcut ise, hakkıyla sefil,

Kustu Mehmetçiğin aylarca durup karşısına;

Döktü karnındaki esrarı hayâsızcasına.” anlattığı savaşı mı anlatıyor?

Yoksa 1919 yılında Kurtuluş Savaşı esansında korkudan ülkenin İngiliz mandasına geçmesi için İngiliz Muhipleri Cemiyeti’ni kuran veya Amerikan mandasına geçmeyi teklif eden siyasi ve zenginlerimizin karşısına çıkıp:

“— Korkma!

Cehennem olsa gelen, göğsümüzde söndürürüz;

Bu yol ki Hak yoludur, dönme bilmeyiz, yürürüz!

Düşer mi tek taşı, sandın, harim-i namusun?

Meğerki harbe giren son nefer şehit olsun.

Şu karşımızdaki mahşer kudursa, çıldırsa;

Denizler ordu, bulutlar donanma yağdırsa;

Bu altımızdaki yerden bütün yanardağlar,

Taşıp da kaplasa afakı bir kızıl sarsar;

Değil mi cephemizin sinesinde iman bir;

Sevinme bir, acı bir, gaye aynı, vicdan bir;

Değil mi cenge koşan Çerkez’in, Lâz’ın, Türk’ün,

Arap’la, Kürt ile bakidir ittihadı bugün;

Değil mi sinede birdir vuran yürek... Yılmaz!

Cihan yıkılsa, emin ol, bu cephe sarsılmaz!” diyen, kahraman erlerimizi mi anlatır.

Başta ben Ahzab (Yahudi, Hıristiyan, Putperest düşman güçlerin birleştiği) süresinde anlatılan Ahzab savaşı hakkında ayetleri özetlemiştim.

Şimdi ayetleri sunuyorum:

“Ey iman edenler, Allah’ın size olan nimetini hatırlayın. Hani size ordular gelmişti de, biz onların üzerine rüzgârı ve sizin görmediğiniz orduları göndermiştik. Allah yaptıklarınızı görmektedir.

Hani onlar sizin üstünüzden ve altınızdan gelmişlerdi. (Korkudan) Gözler kaymış, yürekler boğaza gelmiş, Allah hakkında (kötü) zanda bulunmuştunuz.

Orada müminler denenmiş ve çok şiddetli bir şekilde sarsılmışlardı.

Hani münafıklar ve kalplerinde hastalık olanlar, ‘Allah ve Resulü bize ancak boş vaatlerde bulundu’ diyorlardı.

Onlardan bir gurup; ‘Ey Medine halkı, artık size tutunacak yer kalmadı, geri dönün’ demişti. Onlardan bir kısmı evleri koruma altında olduğu halde; ‘Evlerimiz korumasızdır, açıktır’ diyerek Peygamberden izin istiyordu. Onlar ancak kaçmak istiyorlardı.

Eğer Medine’nin her tarafından onlara girilip ulaşılsa, sonra fitne çıkarmaları istense, hemen hiç durmadan yerine getirirler.

And olsun, daha önce, geri dönüp kaçmayacakları hakkında Allah’a söz vermişlerdi. Allah’a verilen söz sorulacaktır.

De ki: ‘Eğer ölmekten veya öldürülmekten kaçıyorsanız, bu kaçış size fayda vermez. Bu durumda çok az yaşatılırsınız.’

De ki: ‘Eğer Allah size kötülük dilese veya size rahmet dilese, sizi Allah’tan kim korur? Kendilerine Allah’tan başka bir dost ve yardımcı bulamazlar.’

Allah, sizin aranızdan (savaştan) alıkoyanları ve kardeşlerine, ‘Bize gelin’ diyenleri bilir. Onların çok azı zora (savaşa) gelir.

Size karşı cimrilik yaparak (gelirler). Korku geldiğinde üzerine ölüm bürüyen insan gibi, gözleri dönerek sana baktıklarını görürsün. Korku gittiği zaman ise iyiliğinizi çekemeyerek keskin dilleriyle sizi incitirler. İşte bunlar iman etmediler. Allah onların amellerini boşa çıkardı. Bu Allah’a gayet kolaydır.

Onlar düşman birliklerinin gitmediğini zannediyorlardı. Eğer düşman birlikleri gelirse, çölde bedeviler arasında olup, sizin haberlerinizi sormayı arzu ederlerdi. Eğer sizin aranızda olsalardı çok azı, çok az savaşırlardı.

And olsun!, Allah’ı ve âhireti uman ve Allah’ı çokça zikreden sizler için, Allah’ın Resulünde en güzel örnek vardır.

Müminler, düşman birliklerini gördüklerinde, ‘İşte Allah ve Resulünün vaat ettiği budur. Allah ve Resulü doğru söyler’ dediler. Bu onların ancak iman ve teslimiyetini artırdı.

Müminlerden öyle er kişiler vardır ki, Allah’a verdikleri sözü yerine getirdiler. Onlardan bir kısmı adağını yerine getirdi (canını verdi) kimi de (Allah için canını vermeyi) beklemektedir. (Özlerini ve sözlerini) hiç değiştirmediler.

Çünkü Allah doğruları, doğrulukları sebebiyle mükâfatlandıracak, münafıklara dilerse azap edecek veya onların tevbelerini kabul edecek. Şüphesiz Allah bağışlayandır, merhamet edendir” (Ahzab süresi ayet 33/9-24).

Amerika’sı, Avrupa’sı, İngiliz’i, Rusya’sı, Çin’i, Hindi, dünyanın bütün kâfirleri bir olsalar, Allah’ın yarattığı güneşin ışığını söndüremedikleri gibi Allah kelamı olan bir tek ayetin bile nurunu söndürmezler:

“Ağızlarıyla Allah’ın nurunu söndürmek isterler. Kâfirler hoşlanmasalar da, Allah nurunu tamamlamaktan başka bir şey istemiyor” (Tevbe süresi ayet 9/32, Saf süresi ayet 61/8).

Bu ayeti Ziya Paşa:

“Takdir-i Hüdâ kuvve-i bâzû ile dönmez, / Bir şem’a ki Mevlâ yaka, üflemekle sönmez!” diyerek şiir kalıbına döküvermiş.

Güneşin ışığını söndürmeyenler, Allah’ın nurunu hiç söndüremezler. Vesselam.