Konya Haber

http://www.konyahaber.com.tr/index.pl?author_id=2098
E-Posta: mehmetalitekin34@hotmail.com
Pazartesi, 09 Mart 2020 - (12:49)

Müslüman Öldürmede Birleşiyorlar

İki yüz tane saatin alarmını, saat altıya kursanız, en hızlı uçaklarla 200 devletin başkentlerine götürseniz, saat altıya gelince birbirinden habersiz iki yüz saat çalmaya başlar.

İmanlar, inançlar, ideolojiler de, içine girdiği insanı kurar.

Moskova’nın Kızıl Meydan’ında, Washington’un, Pekin’in meydanında gür bir seda ve eda ile Ezan-ı Muhammedi okunsa, Müslüman heyetin sağcısı da, solcusu da, “komünistim” diyeni de bir irkilir.

Sesin nereden geldiğini araştıranlar, sağına soluna bakınanlar, çaktırmamak için duymuyormuş numarasına yatanların hepsi aynı sese gönülden kulak kesilirler.

Akşam yemeğinde yavru domuz eti olduğunu öğrenseler, bir kısmı haram olduğu için yemeyeceğini söyler, bir kısmı vejetaryen olduğu yalanını uydurur, bir kısmı da yermiş numarası yapar ama hepsi içinden aynı alarmı verir.

İsa Aleyhisselam’a “Allah’ın oğlu” inancı içinde olan Rus heyeti ile Amerikan heyeti, halkı Müslüman ülkede bir kilisenin önünde “Allah’ın oğlu” adına dikilen heykel yalanının önünden geçerken, Katolik’i, Ortodoks’u, Protestan’ı, ateisti, ya açıktan istavrozunu çıkarır veya içinden istavroz geçirir.

Onun içindir ki, Suud ve Arap emirliklerindeki krallar hariç Müslüman halkın hepsinin, gönüllerinin İsrail, Amerika veya Rusya’nın yanında değil, Müslümanların yanında olduğunu söylüyorlar oralara gidip gelenler.

Çin ne yapıyor?

Çin ırkından olan 130 milyonluk Müslüman nüfusa fiili işkence yapmıyor ama devlet imkanlarını kısarak, ticaret ve siyasetlerinin önünü kapatarak Müslümanlıktan soğutma işini devam ettiriyor.

Doğu Türkistan’daki Müslümanların şehit edilenleri en şanslıları imiş.

Şehit edilme fırsatı vermedikleri Müslümanlara “Çin İşkencesi” yapıyorlar.

Yapılan işkencelerin bir kısmı değil, çok çok azı dünya basınına sızıyor ama aynı şekilde kurulan Moskova ve Washington’daki adamların yürekleri sızlamıyor.

Bunların hepsi şu anda aynı günde birkaç tane Müslüman öldürmeye devam ederek birlik sağlıyorlar.

Bugün Irak’ta, Suriye’de, Doğu Türkistan’da onlarca Müslüman öldürülecek, sakat bırakılacak, işkence edilecek.

Peki, bunların hepsi anlaşmalı mı?

Değil.

Gavurluk girdi mi insanın içine, onlar da aynı alarmı verir.

Aralık 2019’da Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs, (Covid-19) altmış kadar ülkede yayılmaya devam ediyor.

Virüs, kafirlik mikrobu gibi ırk ayrımı, renk ayırımı, din ayrımı yapmıyor.

Kimin içine girerse ona aynı alarmı verdiriyor.

83 milyonluk halkı Müslüman Türkiye; Irak, Afganistan ve Suriye’den beş milyona yakın mülteci/sığınmacıya acıyarak bağrını açıyor.

Beş yüz milyonun üzerinde olan, zenginliğiyle övünen Avrupa Birliği, bir şişme botun içinde sahiline sığınmak isteyen otuz kişilik mültecinin botunu batırarak ölüme terk ediyor.

Onları yerinden yurdundan eden Amerikan ve Rus yöneticileriyle aynı inkarcılığı kararmış kalplerinde taşımaya devam ettikleri için aynı alarmı veriyorlar.

Bunlar, bu kötülükleri anlaşarak mı yaparlar?

Hayır. Vuhan’daki koronavirüs ile İran’daki virüs, Japonya’daki virüs aynı karakterde olduklarından aynı etkiyi yaparlar.

Sevgili Peygamberimizi, yalancılıkla, göz boyacılıkla itham eden ve işkencelerine devam eden kafirlerin, geçmişte yaşayan Firavun, Karun, Nemrut, Ad, Semud gibi kafirlerden vasıyyet-name mi alırlar da aynı şeyi yaparlar sorusunu Rabbimiz şöyle açıklar:

“Onlardan öncekiler, bir peygamber geldiğinde yine böyle sihirbaz veya deli demişlerdi.”

“Hep birbirlerine bunu vasiyyet mi ettiler? Hayır. Onlar (Allah’a başkaldıran) azgın bir toplumdurlar.” (Zariyat süresi ayet 51/52-53)

Allaha başkaldıran ve “Senin dediğin değil, bizim dediğimiz olur” diyen zalimlerin sonu ne olmuş?

İbrahim Aleyhisselam, ateşin içinden gülistana geçmiş.

Musa Aleyhisselam, Firavun ve ordusunun boğulduğunu görmüş.

Rabbimiz de bize acele etmeyin diyor:

“Muhakkak zalimler için arkadaşlarının (Nuh kavminin, Firavun’un...) azabı gibi azap vardır. Acele etmesinler.” (Zariyat süresi ayet 51/59)