Konya Haber

http://www.konyahaber.com.tr/index.pl?author_id=2036
E-Posta: mehmetalitekin34@hotmail.com
Cumartesi, 09 Kasım 2019 - (11:48)

En Büyük Terörist Amerika…

Önce ‘terörist’ sözcüğünün anlamını tahlil edelim.

Latince ‘terrere’ kelimesi Fransızcaya ‘terroriste’ Türkçeye ‘terör’ olarak geçmiştir.

‘Korkudan sarsıntı geçirme’ veya ‘Korkudan dehşete düşmeye sebep olma’ anlamına gelmektedir.

1991 yılında Kabul edilen 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’yla, Türkiye’nin Hukuk Sistemine girmiştir. Daha önceki yıllarda bu kapsamdaki kanunlar; sol kesim için 141-142, Müslümanlar için 163. Madde ve her kesim için uygulanan 146. Madde kapsamında, ceza sisteminde yer almaktaydı.

Büyük Şeytan Amerika’nın Başkanı Trump geçtiğimiz günlerde, bütün dünyanın dikkat kesilerek takip ettiği basın toplantısında ‘En büyük teröristi öldürdük.’ dedi.

Trump, en büyük terörist olarak da ‘Bağdadi’nin adını veriyordu.

Basın toplantısının ardından Amerika ve batı ülkelerinde, Bağdadi ve Işid’in, çeşitli batı ülkelerinde yaptığı eylemler, televizyonlarda tekrardan gösterime sokuldu.

Aynı şekilde Işıd’in Türkiye’nin çeşitli şehirlerinde yaptığı intihar saldırıları televizyonlara taşındı.

Neye göre ‘En büyük terörist?’

Buradan yola çıkarak Sadece Bağdadi değil, Büyük Şeytan Amerika Siyonist İsrail ve onların safında yer alan devletlerce; 2. Dünya savaşından sonra şekillenen dünya düzenine göre ‘terörist’ kabul edilen örgüt ve kimseleri, şöyle bir zihnimizden geçirelim.

Bu arada, 1948 yılında kurulduğu kabul edilen Siyonist İsrail devleti de Yahudi Terör Örgütlerinin gayretiyle kurulduğunu özellikle belirtelim.

Aynı şekilde Amerika denilen devlet, Büyük Britanya askerleri ve Avrupa’dan kaçmış haydutlardan müteşekkil çeteler tarafından kurulduğunu da hatırlayalım.

FKÖ (Filistin kurtuluş Örgütü) ABD’nin başını çektiği tüm ülkeler tarafından uzun yıllar, terör örgütü olarak kabul edildi. Sonunda ne oldu? FKÖ Lideri Yaser Arafat kendilerinin istediği kıvama gelince, terör örgütü olmaktan çıkarıldı ve Filistin Devlet Başkanı payesi verildi.

70’li yıllar boyunca Almanya Kızıl Ordu Fraksiyonu (RAF) ve Baader-Meinhof; İtalya Kızıl Tugaylar, İngiltere İRA, Fransa Çakal Carlos, İspanya ETA terör örgütleriyle uğraştı. İspanya hâlâ ETA ve uzantılarıyla uğraşmakta.

Bu terör örgütlerinin öldürdüğü insan sayısına baktığımızda, PKK’nın ülkemiz insanlarından öldürdüğü sayısına erişememektedir.

PKK 1984 yılından bu güne kadar 7.500 civarında devlet görevlisi, 7.000 civarında sivil insanımızı katletti.

PKK uzantısı PYD’nin Suriye’de ne kadar insan öldürdüğü henüz bilinmiyor. Fakat 300 bin civarında Türkiye’de, 400 bin civarında Kuzey Irak’ta olmak üzere 700 binin üzerinde Kürt; evlerinden, yurtlarından çıkarılmış bulunmaktadır.

Işid denilen örgütün çeşitli ülkelerde ve ülkemizde yaptığı eylemlerde öldürdüğü insanların sayısı, kesin olarak tespit edilemese de; Türkiye, Fransa ve batı ülkelerinde yaptığı intihar eylemleriyle, öldürdüğü insan sayısı 4.000 civarında olduğu tahmin edilmektedir.

Bir o kadar da Suriye ve Irak’ta sivil insan öldürdüğü söylenmektedir.

Gelelim Amerika’nın öldürdüğü insanların sayısına.

Amerika, 11 Eylül 2001 tarihinde New York’ta Dünya Ticaret Merkezinin ikiz kulelerine ve Washington’da Pentagon merkezine yapılan intihari iki uçak saldırısının mesulü olarak, El Kaide örgütünü göstererek; Afganistan’ı yöneten Taliban Örgütü’nden El Kaide üslerini kapatmasını ve liderini ABD’ye teslim etmesini istedi. Taliban bunu reddince; 7 Ekim 2001 tarihinde, ABD ve İngiltere uçaklarınca Afganistan bombalanmaya başlandı ve işgal edildi. Amerika’nın Afganistan’da öldürdüğü sivil sayısı en az 40.000 kişi civarında olduğu tahmin edilmektedir.

Aynı Afganistan 1978-1989 yılları arasında Ruslar Tarafından işgale maruz kalmış ve Ruslar Afganistan’da bulundukları süre zarfında, 33.000 civarında sivil insanı öldürmüştü.

Bütün bunlar resmi rakamlar.

ABD, 2003 yılında Saddam Hüseyin’in El Kaide’ye destek vermesi ve Kimyasal silah bulundurma iddiasıyla, 2014 yılına kadar Irak’ı işgal etti. Bu işgal sırasında Irak’ta 200.000 in üzerinde sivil insanı katletti.

ABD’deki Brown Üniversitesi’ne bağlı Watson Enstitüsü’nde yapılan araştırmaya göre, 2001-2018 yılları arasında, Afganistan, Irak ve Pakistan’da, 480 bin ila 507 bin kişi hayatını kaybetti.

Bütün bu rakamlar bize şunu söylemektedir:

En büyük terörist Amerika’dır…