Konya Haber

http://www.konyahaber.com.tr/index.pl?author_id=1228
E-Posta: mehmetalitekin34@hotmail.com
Perşembe, 13 Ağustos 2015 - (12:02)

İstanbul Anlatılmaz Yaşanır

Stratejik konumu, ekonomik potansiyeli, insan dokusu, coğrafi güzelliği, kültürel zenginliği, tarihi kimliği açılarından dünya başkenti diyebileceğimiz İstanbul, İslam ve Osmanlı medeniyetinin mihenk taşı ve merkezi. İstanbul’a hangi niyetle gidersen onu bursun, hangi gözle bakarsan onu seyredersin, hangi sevgiliyi ararsan ona kavuşursun.

Şair’in dediği gibi, “Ruhumu eritip de kalıpta dondurmuşlar/ Onu İstanbul diye toprağa kondurmuşlar”. “Çiçeği altın yaldız, suyu telli pulludur/ Ay ve güneş ezelden iki İstanbulludur”.

Evet, İstanbul’da ruhunu bulursun, tarihi hazineleri seyrettikçe huzura kavuşursun, mermer işlemeli ve çini süslemeli camilerin gölgesinde ezanları dinledikçe ruhani bir aleme dalarsın.

Meyhaneci ve akşamcı İstanbul’u bir Avrupa başkenti görebilir. Çünkü Avrupa’da kokuşmuşluk ve yozlaşmışlık adına ne varsa İstanbul’da var. Ama bizim gibi gözü ve gönlü camilerde olan insanlar da İstanbul’da Mekke ve Medine’deki ruhaniyeti bulur.

Evet, geçen haftalarda yaptığım İstanbul ziyaretimde aradığımı buldum, sevdiğime kavuştum. Sultan Ahmet, Topkapı, Ayasofya ziyaretlerim oldu. Uryan gezen turist kafilelerinin arasında bulabildiğim yollardan önce Sultan Ahmet Camii’ne, yani çini bahçesine, yani mavi deryaya girdim, o devasa kubbeyi doya doya seyrettim. İstanbul’un bütün camilerinin kubbe ölçünü aşan ve İstanbul’un en güzel boğaza nazır tepesine-meydanına kurulan Sultan Ahmet adeta turist akınına uğramış, ön bölümü turistlere ayrılmış. Terli ayaklarından dolayı o kısımdaki halılardan kötü bir koku yayılıyor. Görevliden her hafta bu kısımdaki halıların yıkandığını öğrendim. Ön kısmına girip iki re’kat tahıyyetü’l mescid kıldım, huzura erdim. 5 adet müezzininin, 2 adet imamının ve 15 güvenlik görevlisinin olduğunu da öğrendim.

Sultan Ahmet Camii, medresesiyle, geniş avlusuyla, aşevi ve kütüphaneleriyle, han ve hamamlarıyla bir külliye, Osmanlı medeniyetinin prototipi. Karşısında Topkapı, öbür yanında Ayasofya derken 1000 metrekarelik alanda iki koca medeniyetin (Roma ve Osmanlı’nın) bütün izlerinin görebilirsin. Sultan Ahmet meydanı ve çevresi bir ömür geçirmeye değer. Ruh da orada, huzur da orada, ticarette orada, maneviyat ve kültür de orada. Gördüklerimi aynıyla anlatamam, yerinde görüp yaşamak gerekir.