Konya Haber

http://www.konyahaber.com.tr/index.pl?author_id=1102
E-Posta: mehmetalitekin34@hotmail.com
Pazartesi, 20 Nisan 2015 - (14:18)

Roma Papalığının İlk İslam Düşmanlığı

Papa’dan doğru dürüst bir söz çıkmasını beklemek, şeytandan sevap beklemeye benzer.

Tahrif edilmiş İncil’e İsa aleyhissalatü vesselamın, Allah’ın oğlu olduğu yalanını yazan Papaların yalanını, 21’inci asırda devam ettirenlerin başı o.

Allah’a bile iftira edebilen birinden, Türklere iftira etmesine şaşıyor bazıları.

“Ondan beklemezdik” sözü, ne anlama gelir?

Allah’a iftirasına göz yumabiliriz ama Türklere iftirasını kabul edemeyiz, demeye geliyor gibi geldi bana.

İsa aleyhisselam, Allah’ın oğlu kabul edildikten sonra gökteki oğulun yerde bir temsilcisi olması gerektiğinden, papa o makama kendisini koyuvermiş ve Allah adına kararlar verip, günahlar çıkarmaya başlamış.

Yalan üzerine yalan.

Rabbimiz bu durumu şöyle haber verir:

“Yahudiler: “Üzeyr, Allah’ın oğludur” dediler. Hıristiyanlar da: “Mesih, Allah’ın oğludur” dediler. Bu, onların ağızlarıyla söyledikleridir. Daha önceki kâfirlerin sözlerine benzetiyorlar. Allah onları kahretsin. Nasıl da döndürülüyorlar.

“Onlar, Allah’ın dışında hahamlarını, papazlarını ve Meryem oğlu Mesih’i Rab edindiler. Halbuki tek ilaha kullukla emr olunmuşlardı. Ondan başka ilah yoktur. Onların ortak koştuklarından münezzehtir.” (Tevbe süresi ayet 30)

Papalığın İslam düşmanlığı miladi 628’de Sevgili Peygamberimizin Roma kralı Herakliüs’e yazdığı mektupla başlar. O günlerde Şam seferinde bulunan Herakliüs, mektubu Roma’daki papaya yollar.

Papa, mektubu okur, siyah elbiselerini çıkarır, bembeyaz elbiselerini giyer. Piskoposları toplar ve onların huzurunda mektubu okuduktan sonra “Kelime-i Şehadet” i getirerek Müslüman olur ve piskoposlar orada eski Papa yeni Müslüman’ı linç ederek şehit ederler. (İbn-i Sa’d, Tabakatü Kübra 1/276, İbni hacer, Feth-ul Bari, 1/37, İbni Hacer, el-İsabe Dağatır maddesi, Ayni, Umdet-ül Kari 1/98, İsbehani, Delail’ün-Nübüvve 1/64, İbn’ül-Esir, Üsd’ül-ğabe, Dağatır maddesi, İbni Hıbban, Sikat 2/7)

Sizin anlayacağınız, Vatikan’ın temellerinde şehid kanı vardır.

Her gün Allah’a yalan söyleyen, onun kullarına haydi haydi yalan söyler.