Anamenü
  Konya
  İlçeler
  Firmalarımız
  Röportaj
  Eğitim
  Kültür Sanat
  Güncel
  Politika
  Ekonomi
  Dünya
  Tarih ve İnsan
  Gezi
  Spor
  Duyurular
  Okur Köşesi
  Künye
  İletişim
 News Arama

Gelişmiş Arama
 Anket
Sitemizin tasarımını nasıl buluyorsunuz?
Çok güzel
İdare eder
Kötü olmuş

Sonuçlar
 MB Döviz Kuru
Dolar Alış :
Dolar Satış :
Euro Alış :
Euro Satış :

 
Kafatasçılık mı hortluyor?
Perşembe, 02 Mayıs 2019 - (17:35)
Mehmet Ali Tekin

Milliyetçilik kavramı, 1789 Fransız İhtilali sonrasında, önce Avrupa’da sonra da dünyada yayılan bir akımdır. Ulusalcılık, Nasyonalizm ve Kavmiyetçilikle eş anlamlıdır.

Örf, adet, gelenek, dil, tarih, vatan gibi ortak mefhumlara sahip toplumların fertlerinin; ülkelerini ve milletlerini sevmesi, tabii bir haslettir. Fakat kendi toplumunu ve milletini diğer toplumlardan ve milletlerden ÜSTÜN GÖRMEK, insani ve İslami açıdan kabul edilemez bir olgudur.

Müslümanların, son büyük devleti Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılmasının ve parçalanıp, 40’a yakın devlete dönüşmesinin belki de en önemli unsuru, Milliyetçilik akımıdır. Osmanlı’da Milliyetçilik akımı, Balkanlarda çok hızlı bir şekilde yayıldı. Osmanlı’nın Balkanlardaki toprakları üzerinde Arnavutluk, Bulgaristan, Makedonya, Hırvatistan, Romanya, Slovenya, Yunanistan gibi devletler oluştu. Birinci Dünya savaşı sonunda da, Osmanlı’nın hâkimiyetindeki Kuzey Afrika ve Ortadoğu coğrafyasında Fas, Cezayir, Tunus, Libya, Mısır, Sudan, Filistin, Lübnan, Suriye, Ürdün, Irak, Suudi Arabistan, Yemen, Umman, Emirlikler, Katar, Kuveyt gibi devletler kuruldu. Bu coğrafyalarda yaşayan toplumlar, 1700’lü yılların sonuna kadar, huzurlu ve mutlu bir hayat sürdürürlerken; Milliyetçilik zehrini yutan toplumlar, Osmanlıya isyan ettiler ve ayrı birer devlet hâline geldiler. Bu devletlerin hemen hemen tamamına yakını, bu gün kaos ve kargaşa içinde yaşamaktadırlar.

Osmanlı’nın yerine kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk kanunu-esasisi (anayasası) 20 Kânun-ı Sani 1337 (20 Ocak 1921) tarihinde, Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilmiştir. 7. Maddesi şöyleydi: “Şeriat hükümlerinin uygulanması, bütün kanunların yürürlüğe konması, değiştirilmesi, yürürlükten kaldırılması, antlaşma ve barış imzalanması ve vatan savunmasıyla ilgili savaş ilâm gibi temel haklar, Büyük Millet Meclisi’ne aittir. Kanun ve tüzüklerin düzenlenmesinde, halk için en yararlı ve zamanın ihtiyacına en elverişli fıkıh ve hukuk hükümleriyle, örf ve âdetler ve teamüller esas olarak alınır. Bakanlar Kurulu’nun görev ve sorumluluğu özel kanunla belirtilir.”

Burada da ve diğer maddelerde görüldüğü gibi, herhangi bir ırk, millet zikredilmemektedir. Fakat kısa bir süre içinde, İslami hassasiyetlere sahip mebusların bazıları suikastle öldürülüp, bazılarının da vekil seçtirilmemesi üzerine ipleri eline alan Mustafa Kemal; önce Hilafeti kaldırarak, dünya Müslümanlarıyla Türkiye Müslümanlarının arasını açtı. Akabinde Türk Milliyetçiliği anlayışını ‘Türk milletini ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi temsil eder ve Millet adına egemenlik hakkını yalnız o kullanır.’ Şeklinde anayasanın 4. Maddesi yaptı. Artık Türkiye Cumhuriyeti toprakları üzerinde yaşayan Arap, Kürt, Laz, Çerkez, Boşnak gibi tüm etnik grupları yok sayan bir anlayış, devlet idaresine ve idarecilerine hakim oldu. Hatta iş zıvanadan çıktı, kafatasçılığa evrildi.

“1932 yılında, Türkiye Cumhuriyeti Maarif Vekaleti’nce düzenlenen Birinci Türk Tarih Kongresi’nin ikinci oturumunda, Türk Tarihi Tedkik Cemiyeti azasından ve Musiki Muallim Mektebi Tarih Muallimi Afet Hanım, `Tarihten Evvel ve Tarih Fecrinde` başlıklı tebliğini sunar. Afet Hanım bu tebliğinde, Orta Asya’nın `otokton (yerli)’ halkının Ari ırka mensup Türkler, dillerinin de Türkçe olduğunu öne sürdükten sonra, şu tespiti yapar: Ari ırkın kafatası, brakisefal tip kafatasıdır!

Afet Hanım’dan sonra İstanbul Darülfünunu Tıp Fakültesi Antropoloji Müderris Muavini Doç. Dr. Şevket Aziz Kansu söz alır. Dr. Kansu’nun, ‘Büyük Şefim’ diye başlayan konuşması (Konferansı Reisicumhur Gazi Mustafa Kemal Paşa da izlemektedir) Afet Hanım’ın tebliği üzerinedir ve özeti, kendi ifadesiyle, şudur: ‘Anadolu, brakisefal buğday renkli veyahut beyaz, güzel, bazen mavi gözlü ve kumral bir ırk tarafından iskan edilmiştir. Bu ırk Orta Asya’dan geliyor.’

Dr. Kansu, Türklerin, ‘Alp insanı’ olarak adlandırdığı Ari ırktan brakisefal kafatasına sahip olduklarını kanıtlamak için, dikkat edilsin, şunları söylemektedir: ‘Keza diyeceğim ki, ilim metodla yapılır. İlim, metodun mahsulüdür. [...] Bendeniz, Anadolu`da gezdiğim zaman ne kadar saf, güzel velut Türk ırkına, tesadüf ettim. Aldığım ölçüler, morfolojik karakterler, bu kanaatimi sarsılmaz imana dönüştürdü. Doç. Dr. Şevket Aziz Kansu, üç gün sonra, bu defa kendi tebliğini sunmak üzere kürsüye çıkacak ve bir önceki konuşmasında sözünü ettiği ‘ölçüler ve morfolojik karakterlerinden neyi kastettiğini, ‘Türklerin Antropolojisi’ başlıklı tebliğinde, açıkça dile getirecektir: “1929 senesinde ilk antropolojik tetkiklerime başladığım zaman 25 Türk kadını ve 25 Türk erkeğinin kafasını ölçtüm. Bu ölçülerin vasatisini, Fransızların kafa ölçüleriyle mukayese etmek istedim.’

Dr. Kansu, bu `iki etnik grubun sefalometrik [kafatası ölçüleri] mukayesesinin sonuçlarını bildirir ve bununla da yetinmez, Türk ırkının ‘brakisefal, ince burunlu, vasati ve vasatiden uzun boylu, buğday renkli yahut kumral’ Alp tipi`ne mensup olduğunu kanıtlamak için, sahneye bir aileyi de çıkarır. Devamını Dr. Kansu’dan dinleyelim: ‘Ankara’nın biraz şimalinde ‘Bağlum’ köyünden Aptullah’ı, kadınını ve küçük yavrusunu takdim ediyorum. İşte halis dağlı adam, Alp adamı, Türk adamı (Alkışlar). Aptullah, koyu olmayan gözlere, buğdaydan daha açık kumral bıyıklara ve beyaz bir tene sahiptir. Fakat işte yavruları, saçları altın renkli olan bu yavru, Türk ırkına mensuptur (Alkışlar). İşte Alp adamı. Orta Asya`dan gelmiş olan adam, bizim ecdadımıza bağlı olan adam (Alkışlar).”

Daha sonra Afet İnan’ın ifadesiyle “Hazineden mühim bir miktar” ayrılarak, 64.000 kişinin kafasında "antropometrik anket" uygulanarak ölçüm yapılır.

Cumhuriyet Tarihinin en azılı dinsizlerinden ve kafatasçılarından, Adalet Bakanlığı da yapan Mahmut Esat Bozkurt’un başkanlığında 10 Ekip oluşturularak, Anadolu 10 bölgeye ayrılarak ‘kafatası ölçümleri’ yapıldı. 21 Eylül 1930 tarihli Son Posta gazetesine şu açıklamayı yapıyordu: "Bu milletin efendisi Türk‘tür. Öz Türk olmayanların bu memlekette tek bir hakları vardır o da hizmetçi olmak, köle olmak."

Ülkemizin son 5 senesinin siyasi hayatını ele alacak olursak, Kemalizm ve Milliyetçilik felsefesinin, hayatın her sahasına nüfuz etmekte olduğunu görürüz. Bu çok tehlikeli bir gidiştir ve Allah korusun ülkemizin bölünmesine kadar gidebilir. Siz Türk Milliyetçiliğini ön plana çıkarırsanız, başka ırklara mensup insanlarda, ister istemez olumsuz bir haleti ruhiye oluşacaktır.

Anadolu coğrafyasında yaşayan gayr-i Müslim vatandaşlarımızın haricindeki tüm toplumlar 1.000-1.200 yıldır Müslüman’dır ve kardeşçe yaşamaktadırlar. Kemalizm ve Milliyetçilik, bu topluma ayrılık ve nifaktan başka bir şey getirmez…

[ Arşivle! ] [ Yazdır! ] [ Postala! ]

 

Yorum Ekle! Bulunan yorum sayısı: 0
Bu yazıya ilişkin yorum bulunamadı!
Yorum yazmak için tıklayın!

'Mehmet Ali Tekin'in Son 10 Yazısı
   Sivaslı Olursanız Aklanma Hakkınız Yoktur…
   Vardır Bir Kusurumuz…
   Şeyh Said İdama Giderken Haykırır: Mehşerde Hesaplaşacağız!
   Beyler Kendimize Gelelim
   Eyyüb el Ensari Bize Ne Öğütlüyor?
   Mavi Marmara Şehidleri
   Hatırlıyor musun Selimiye’m?
   Mazeret Etme Ziyaret Et
   Tezgâh Aynı Tezgâh Aktörler Değişti
   Hava Şehidlerini Unutmayalım
   Ramazan bize çeki düzen versin…

Yazarlar
Mahmut Toptaş
İnkar Mikrobundan Kurtuluş Yolu
Mehmet Ali Tekin
Sivaslı Olursanız Aklanma Hakkınız Yoktur…
Recep Öğütçü
Köy Şölenleri
Alıntılar
Selehaddin E Çakırgil
İnqılabçıların da Basîreti Bağlanabilir..
Senai Demirci
Namazı ''satan'' Alışveriş Merkezleri
Haşmet Babaoğlu
Kemal Anadol ve geçmişi!
Selehattin Duman
İşin kolayına kaçacaksan bir Atatürk hikâyesi bul..

sitede
internet'te